QUYÊN GÓP

Bạn muốn hỗ trợ dự án của chúng tôi?

44067568_727060730975015_110467596946715

ĐÓNG GÓP MỘT LẦN

Để tài trợ cho các hoạt động hàng tháng của chúng tôi, mua ghế học tập cho văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội, hỗ trợ chi phí y tế cho trẻ em, tham gia trả hỗ trợ phí cho gia sư và điều phối viên địa phương hoặc thậm chí tài trợ cho chuyến đi hàng năm của chúng tôi ... tất cả các khoản đóng góp đều được ghi nhận!

Paypal

Chuyển khoản ngân hàng

Ví điện tử

TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ THƯỜNG XUYÊN THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CỦA CHÚNG TÔI!

Logo School on the Boat