MỘT ĐỘI NGŨ ĐA VĂN HÓA

School on the Boat, đó là sự kết hợp văn hóa giữa Pháp và Việt Nam

ĐỘI Ở HÀ NỘI

Nguyen Thi Thanh Thuy

Nhà công tác xã hội

Điều phối viên

​Nguyen Thi Phuong Thao

Trợ lý nhân viên

công tác xã hội

Nguyen Thi Nga

Điều phối viên

Perrine Corgié

Chủ tịch

Maddalena Cascio

Thư ký

Anaïs de Wulf

Thủ quỹ

Sally Thong

Điều phối viên chương trình Phát triển cá nhân

Floride Chavardes

Điều phối viên

Truyền thông

Nguyen Hai Phong

Điều phối viên

Truyền thông

ĐỘIPARIS

Roxanne GHENO

Chủ tịch

Margaux Bruineaud

Thư ký

Aurélie BOESS

Đồng thư ký

CÁC GIA SƯ

Vũ Ngọc Khánh Linh, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Bùi Khánh Linh, Trần Thu Trang, Trần Thị Hương Thơm, Nguyễn Ngọc Trang, Trần Minh Trang, Đào Thị Hà Lan, Trần Mai Linh, Đào Phan Thảo Linh, Đinh Thảo Vy, Trần Thùy Liên, Đặng Ngọc Hà, Đặng Huệ Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo, Hoàng Nhật Minh, Phương Thuỳ Trang

NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN

“SERVICE CIVIQUE”

Redha Manseri, Amélie Champeix, Guillaume Vitrant, Roxanne Gheno, Marine Charpenet, Mathilde Pages, Fabio Militti, Kato, Mohamed Melouk, Solène Le Bouter, François Vezier, Aurélie Boess, Alice Arnal, Julien Sanchez, Aurelien Gori, Théo Benameur-Settembrini, Théo Gamel, Quentin Miramand, Amélie Tortay, Lucie Ferro

NHÀ SÁNG LẬP

Perrine Corgié, Olivia Lebon, Stephanie Mack, Maxime Delamare, Yu Masuda, Lan Tran, Huyen Quy Nguyen, Sophie Bessière, Yannick Fabre, Ben Huls, Olivieri Rubi, Lam The Dang, Trang Thu, David Chenu, Leslie Gattat, Amandine Lecoufle, Caroline Truong

Bạn muốn tham gia vào tổ chức cùng chúng tôi?

ĐỊA CHỈ

109 Nghĩa Dũng - Phúc Xá- Quận Ba Đình

Hanoi

 

THỜI GIAN MỞ CỬA

 

FROM MONDAY TO FRIDAY
10H00 - 19H00

THEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI!

©2017 - Julien Sanchez

2020 - Lucie Ferro

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle