TRỞ THÀNH MỘT TÌNH NGUYỆN VIÊN

Làm sao có thể có School on the Boat nếu không có các tình nguyện viên tốt bụng chứ? Ngày hôm nay chúng tôi có thể mở các lớp học, hay có thể tổ chức các hoạt động một cách trơn tru đều là nhờ có họ.

 

 

Nếu không có họ thì mọi chuyện đều là không thể! Từ năm 2011, họ góp công lớn trong sự phát triển và là trụ cột cho sự bền vững tổ chức. 

THAM GIA CÙNG VỚI SOTB!

Tại School on the Boat, chúng tôi tuyển dụng tình nguyện viên cho các nhiệm vụ và thời gian cụ thể. Trong năm, chúng tôi xác định các nhiệm vụ và thông báo trên trang web của tổ chức!

Liên hệ với chúng tôi!