NHỮNG ĐỒNG NGHIỆP TIN TƯỞNG VÀO DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

Cũng là những người giúp đỡ chúng tôi về tài chính, vật chất và con người

Pépé la Poule

Pépé la Poule Hanoi

Chuyên về trường phái ẩm thực Fusion, Pépé la Poule là một trong những nhà hàng số 1 tại Hà Nội. Sự giúp đỡ của anh là hoàn toàn tự nhiên vì Yu Masuda là một trong những người thành lập School on the boat, trong việc quản lí nhà hàng anh được hỗ trợ bởi  Perrine Corgié, chủ tịch của tổ chức chúng tôi. Họ hỗ trợ chúng tôi 25% chi phí tổ chức lớp học cho các em nhỏ vào buổi tối.

Coup de Pouce Vietnam

Coup de Pouce Vietnam

Nhờ vào sự hỗ trợ của Coup de Pouce Vietnam, mỗi tháng chúng tôi có thể phân phát 10 cân gạo/trẻ. Đổi lại, Thành – nhân viên công tác xã hội của chúng tôi – hợp tác với họ trong việc định hướng cho 6 nam nữ thanh niên nằm trong dự án tài trợ của CDPVN. Sự hợp tác này giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nôi, đặc biệt là trẻ em, cũng như những dự án tài trợ khác, nâng cao điều kiện sống và học tập của họ.